בית נר נירוסטה גדול

380

אפשרות לשני גדלים

שיתוף

מחיר קטן: 380 ש"ח

מחיר גדול: 500 ש"ח

אספקה והתקנה, הדבקה על המצבה 150 ש"ח