בית נר עומד בצבע זהב

1500

מתקן זכוכית לנרות גובה 110 מטר

שיתוף
אספקה והתקנה 300 ש"ח